Međunarodna radionica klastera turizma i lokalne hrane pod nazivom „Lokalna hrana kao kulturno nasljeđe i dio turističke ponude destinacije“ održana je 19.04. u hotelu ‘Cattaro’ u Kotoru, u okviru aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog iz IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Izlagači na radionici bili su predstavnici UNFAO koji su predstavili aktivnosti u Crnoj Gori na temu povezivanja lokalne hrane i turizma, kroz projekat koji finansira EBRD. Takodje, radionica je održana u vrijeme posjete Slow Food International grupe Crnoj Gori koji su se odazvali pozivu da ovom prilikom dodju u Kotor i podijele svoja iskustva sa učesnicima radionice. Slow Food pokret promoviše domaću, tradicionalnu, ekološku, kvalitetnu hranu, i ima zaseban sektor za oblast turizma – Slow Food Travel čija se misija zasniva na predstavljanju lokalnih i tradicionalnih proizvoda i iskustava vezanih za proizvodnju kao ključni dio turističke ponude jedne destinacije. Iskustva i brend Slow Food-a mogu značajno da pomognu preduzetnicima – članovima klastera turizma i lokalne hrane u promociji i marketingu. Osim predstavnika pokreta Slow Food na radionici su govorili i predstavnici Urlaub am Bauernhof iz Austrije – udruženja koje se bavi ruralnim turizmom i upoznali polaznike radionice sa primjerima dobre prakse u svojoj zemlji i uspjesima koje velikim dijelom duguju proizvodnji i promociji lokalne hrane.

U sklopu implementacije projekta BACAR prepoznata su tri sektora – turizam, prerada hrane i kreativne industrije. Preduzetnici uključivanjem u klastere i učešćem na radionicama, studijskim posjetama, regionalnim sajmovima i informativnim sastancima stiču novu sliku u poslovanju kao i nova znanja koja se tiču unapredjenja opštih poslovnih vještina ali i vrlo konkretna znanja koja se tiču specifičnosti poslovanja u sektoru.

Današnjoj radionici su prisustvovali preduzetnici iz sektora turizma i lokalne hrane sa teritorije Boke. Ispred Opštine Kotor – vodećeg partnera na projektu BACAR, radionici su prisustvovali članovi opštinskog tima za sporovođenje projekta – sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladimir Bujišić, koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju Jelena Stjepčević i savjetnica za međunarodnu saradnju Tijana Vukasović. Na radionici su učestvovali eksperti za klasterizaciju u oblasti turizma i lokalne hrane na projektu BACAR Svetlana Vujičić i Jelena Krivčević. Ova aktivnost je rezultat saradnje Opštine Kotor i Privredne komore Crne Gore – partnera na projektu BACAR sa crnogorske strane. Ispred PKCG radionici je prisustvovala projekt koordinatorka Sandra Perić.