U okviru projekta ‘Bolji pristup rastu, klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu-BACAR’ u hotelu ‘Cattaro’ u Kotoru je 13. i 14. marta održana dvodnevna prekogranična radionica na temu ‘Aktivni poslovni model i tržišna promocija klastera kreativne industrije’.

Projekat se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje HR-BIH-MNE 2014-2020. Radionici su prisustvovali predstavnici klastera kreativne industrije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Radionica je imala za cilj sticanje znanja i vještina iz oblasti kreiranja biznis i finansijskih modela, kreiranja vizije i finansijskih ciljeva preduzeća, tržišne promocije i kreiranja brenda . Takodje je bilo riječi o narednim aktivnostima planiranim u okviru projekta BACAR, među kojima je učešće preduzetnika sa teritorije Boke na međunarodnom sajmu u Mostaru.