U Kotoru u hotelu Cattaro je 11. i 12. februara održana dvodnevna radionica na temu unapređenja poslovnih performansi klastera proizvođaca lokalne hrane, turizma i kreativne industrije, u okviru aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR’ finansiranog u okviru IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Edukator na dvodnevnim radionicama bio je ključni ekspert za klasterizaciju u oblasti kreativnih industrija na projektu “BACAR” – Igor Brkanović, koji je kroz svoja praktična znanja, iskustva i vještine motivisao i informisao tridesetak preduzetnika sa područja Boke Kotorske. Na radionici je bilo riječi o značaju preduzetništva za privredu i razumijevanju potreba tržišta i kupaca koji treba uvijek da budu u fokusu rada preduzetnika. Jedna od tema bila je i “Pozicionirаnje preduzeća – konkurencijа, kupci i rаzvoj novih proizvodа i usluga” a na pomenutoj radionici preduzetnici sa područija Boke dobili su biznis savjetovanje iz oblasti razumijevanja finansijskog modela i savjete o novim mogućnostima ekspanzije i poslovanja na tržištu. Učesnicima je omogućeno razumijevanje sveobuhvatne mape poslovnih mogućnosti i koristi od pozicioniranja na tržištu i identifikacije tržišnih niša, imajući u vidu trenutni strateški fokus, kako bi se shvatile granice novih poslovnih mogućnosti i razumjela ograničenja u vezi sa resursima. Sa polaznicima se radilo i na razumijevanju konkurentske putanje poslovanja i proizvoda i kritične dimenzije svojih proizvoda, kao i mogućnosti unapredjenja postojećih ili uvodjenja novih proizvoda i usluga.

Za mart i april najavljene su nove praktične radionice u okviru projekta “BACAR”, čija je ukupna vrijednost 1.020.000 eura za sve partnere a Opština Kotor je vodeći partner.