Sinoć je u prostorijama Kulturnog centra održan inicijalni sastanak sa članovima klastera, a povodom, sprovođenja projekta BACAR “Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu”, koji je finansiran u okviru IPA prekogranične saradnje triaterale između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a kofinansiran od strane Evropske unije.

Kako je za Radio Kotor podsjetio Vladimir Bujišić, sekretar opštinskog Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj, ukupan budžet za sve partnere na ovom projektu iznosi 1 020 000 eura. Kofinansiranje od strane Evropske unije iznosi 85%, od čega je lokacija budžeta po državama: Crna Gora 30%, Hrvatska 34%, Bosna i Hercegovina 36%. Privredna komora je izdvojila 92 600 eura, a budžet za Opštinu Kotor je 215 000 eura.

Prema njegovim riječima, dio tih sredstava, u iznosu od 33 700 eura biće namijenjen adaptaciji Centra za kulturu za potrebe centra za podršku biznisa u oblasti kreativne industrije, odnosno razvoju i opremanju biznis investicionog, informacionog centra Kotor.

“Formiraćemo klaster turizma, budući da je turizam nešto na čemu se bazira ekonomija u našem gradu. Kotor je oduvijek bio grad kreativnih ljudi, a imamo potencijal kojeg ni sami još uvijek nismo svjesni. Mnogi preduzetnici iz našeg grada još uvijek, nekako, rade u sjenci, a naš zadatak će biti upravo da ih učinimo vidljivima. Oni će moći da, kroz formiranje klastera, više utiču na javne politike. Naše će biti da im obezbijedimo bolje uslove za rad. Učinili smo prvi korak, pozvali zainteresovane preduzetnike i zadovoljni smo načinom na koji su reagovali”, rekao je Bujišić.

Suština je, objašnjava Igor Brkanović, spoljni ekspert za klaster kreativne industrije u tri ključne riječi: integrativnost, konkurentnost i inovativnost. “Činjenica je da pojedinačna, mala preduzeća nemaju dovoljno kapaciteta da neke svoje želje i potrebe ostvare sami. Udružujući se sa ostalim preduzetnicima, u stvari počinju da sarađuju. Mnoge stvari će im na taj način postati dostupnije, jeftinije i jednostavnije. Takođe, kada su u pitanju kreiranje novog proizvoda i osvajanje tržišta, biće im mnogo lakše kada su udruženi. Moram naglasiti da neprijatelji nisu javni i privatni sektor. Oni moraju dati ruku jedno drugom. Kotor je mali po brojkama, jer nema mnogo preduzetnika. Međutim, mi ćemo imati ljude koji će se baviti starim zanatima, izradom suvenira, vrhunskom modom, dakle, specifičnim preduzetničkim aktivnostima, a sa druge strane imaćemo i ljude koji će se baviti muzikom, pozorištem, filmom. Na integrativni način spojićemo, dakle, dvije vrste klastera. U tome će nam, između ostalih pomoći, u ime preduzetnika, Lida Marđonović- modna kreatorka i Petar Pejaković, reditelj, pozorišni stvaralac i pedagog”, saopštio je Brkanović.

On ističe da grupisanje ili klasterizacija malih i srednjih preduzeća može povećati pregovaračku snagu sa državnim organima, finansijskim institucijama, ali i prema kupcima njihovih proizvoda i usluga.

[preuzeto sa sajta Radio Kotora]

Share This Post!