U okviru realizacije projekta BACAR – ”Bolji pristup rastu, klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu”, koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020 , a u kojem Privredna komora Crne Gore učestvuje kao projektni partner, u periodu od 19.11.2018. do 23.11.2018. godine organizovana je studijska posjeta organskim proizvođačima u italijanskoj regiji Pulja (Puglia). Tom prilikom je osamnaest predstavnika klastera lokalne hrane iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine bilo u prilici da se upozna sa radom lokalnih proizvođača organske hrane.

Prilikom posjete Pulji, učesnici studijske posjete su imali priliku da se susretnu sa najpoznatijim proizvođačima: maslinovog ulja (“D’Orazio” i “Intini”), vina (“Polvanera”, “D’Alessandro” i “I Pastini”), domaćih sireva i najpoznatijeg brenda ove italijanske južne regije, “Mozzarella”. Poseban akcenat ove studijske posjete bio je na posjetama malim gazdinstvima, tzv. maserijama (masseria: “Parco fichi d india”, “La Querceta” “Iannone” i “Dire Fare Gustare”) gdje se moglo vidjeti kako se zaokružuje jedan proizvodni proces, od nastanka proizvoda, do njegove tehnološke prerade i na kraju do plasiranja na tržište. Učesnici studijske posjete obišli su turitičke centre: Conversano, Allberobello – grad pod zaštitom UNESCO-a, Putignano i Bari. Prilikom posjete, italijanski proizvođači organske hrane razmijenili su iskustva i savjete o pravilnom uzgoju, zaštiti i organskoj preradi hrane. Tokom studijske posjete učesnici su posjetili i naučni Mediteranski agronomski institut (CIHEAM IAM).

Učesnici studijske posjete iz Crne Gore su bili članovi klastera lokalne hrane sa teritorije Boke kotorske i okoline, predstavnice Privredne komore Crne Gore – Sandra Perić i Milica Tomašević, predstavnik Opštine Kotor, kao vodećeg partnera na projektu “BACAR”, Filip Mihailović.