Dana  29. i 30.10.2018. godine u Centru za podršku klasterima na Buni, su održane dvodnevne radionice na temu „Razvoj poslovnog modela“  i  „Lanac vrijednosti lokalne  hrane“, organizirane za sektor lokalne hrane i sektor turizma u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR. 
Radionice je organiziralo Ministarstvo gospodarstva HNŽ (MPHNK) i  Područna privredna Komora Trebinje (PPK Trebinje), a na radionicama su sudjelovali predstavnici oba sektora sa područja cijele Hercegovine, kako iz javnog tako i iz privatnog i nevladinog sektora. Radionice je otvorila Maja Šimić Škutor, ispred MPHNK i projekta BACAR, koja je prenijela iskustva s održanog studijskog putovanja u Istru i Sjevernu Italiju, te ponovno naglasila važnost povezivanja/udruživanja sektora turizama i lokalna hrana i nužnost  njihove suradnje sa sektorom kreativne industrije.
Fokus radionica prvog dana je bilo razvijanje poslovnih modela za klaster turizma, klaster lokalne hrane i Centar za podršku klasterima, dok je drugi dan bio usmjeren na umrežavanje ova dva sektora. Radionice su vodili eksperti iz navedena dva sektora, angažirani unutar projekta BACAR u BiH.
Sudionici su radionice ocijenili „izvrsno“ u svim aspektima.

[IZVOR]