Tematska radionica o klasterskom povezivanju u oblastima turizma i lokalne hrane održana je u
sali kotorskog Kulturnog centra “Nikola Đurković” u okviru IPA prekograničnog projekta “BACAR:Klasteri i konkurentnost – umrežavanje na Jadranskom području”;.

Glavni cilj projekta BACAR jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz izgradnju
klasterskog pristupa u sljedećim sektorima: kreativna industrija, turizam i poljoprivreda.
Tema radionice je bila postizanje bolje konkurentnosti u sektoru turizma i lokalne hrane
Bokokotorskog zaliva i šireg okruženja kroz sektorsko i međusektorsko povezivanje. Tokom
radionice su predstavljeni planirani rezultati projekta i razmijenjene su ideje o boljem razvoju u
sektoru turizma i poljoprivrede. Takođe je utvrđeno na koji način se klasteri mogu baviti razvojem
inovativnosti kao suštinskog sredstva da se postigne konkurentnost.

Učesnici radionice koji su predstavljali privredni sektor su uzeli aktivno učešće u radu iste i iznijeli
brojne poteškoće sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, kao i načine na koje bi u
saradnji sa lokalnim samoupravama i državnim organima iste mogle biti ublažene ili prevaziđene.
Istaknuti su problemi koji se odnose na nedovoljno razvijenu putnu infrastrukturu, probleme sa
vodosnabdijevanjem, neadekvatnim inspekcijskim nadzorom, nelojalnom konkurencijom,
problemima kod plasmana proizvoda na tržište, nepoštenim trgovačkim praksama, povezivanjem
proizvođača sa turističkom privredom i brojnim drugim poteškoćama.

Učesnici radionice će u saradnji sa predstavnicima javnog sektora i u narenom periodu uzeti
učešće u aktivnostima projekta „BACAR“ u oblasti klasterizacije. Zaključak svih učesnika radionice
je da se radi o aktivnostima koje mogu dovesti do poboljšanja uslova za poslovanje privrednika
kroz razmjenu znanja, umrežavanje i upoznavanje sa primjerima dobre prakse iz regiona, na čemu
će se raditi u narednom periodu.

Radionicu je u ime Opštine Kotor otvorio projekt koordinator Vladimir Bujišić – sekretar opštinskog
Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj a vodili su je spoljni eksperti za
klasterizaciju u oblasti turizma i lokalne hrane na projektu BACAR Jelena Krivčević i Svetlana
Vujičić. Radionici su prisustvovali privrednici iz oblasti turizma, proizvodnje hrane i poljoprivrede,
predstavnici organa lokalne samouprave, Turističke organizacije Kotora, Privredne Komore Crne
Gore, kao i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN.