U okviru realizacije projekta ‘Bolji pristup rastu, klasteri i konkurentnost – umrežavanje u Jadranskom regionu BACAR’ u prostorijama Kulturnog centra Nikola Đurković održana je radionica na temu klasterskog poslovanja kojoj su prisustvovali potencijalni članovi Klastera kreativnih industrija Kotor, predstavnici Opštine Kotor-članovi projektnog tima i spoljnih eksperti na projektu.

Cilj radionice je bio utvrđivanje rezultata prisustvovanja Konferenciji pod nazivom ,, Klasterizacija kao ključ konkurentnosti” koja je održana 13. i 14. juna u Mostaru.

Na sastanku su predstavnici privatnog sektora, odnosno potencijalni članovi Klastera iznijeli svoje viđenje posjete, koja su bila njihova očekivanja i koji su to primjeri dobre prakse koji se u određenoj mjeri mogu primjeniti u operacionalizaciji Klastera kreativnih industrija u Kotoru.

Ključni naglasci proistekli iz diskusije se odnose na neophodnost ubrzavanja aktivnosti fomiranja klastera i da je u tom kontekstu od izuzetne vaznosti i podrška Opstine Kotor, kako bi Klaster funkcionisao i nakon realizovanih aktivnosti projekta BACAR.

Sastanku su prisustvovali direktorka KC ‘Nikola Đurković’ Kotor Marija Bernard sa saradnicom Aleksandrom Tomović, Boris Marđonović – DOO „Modni krojački atelje Lidamard.me“ Kotor, Biljana Gligorić – NVO „Expeditio“ Kotor, Petar Pejaković – Fondacija „Kotorski festival pozorišta za djecu“, Olga Fedotova – DOO „Abeceda“ Budva, Miloš Ojdanić i Vedran Kasalica – „See Side Montenegro“ Kotor, projekt menadžer Jelena Stjepčević – koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju, projekt koordinator Vladimir Bujišić – sekretar opštinskog Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj, Igor Brkanović spoljni ekspert za klasterizaciju u oblasti kreativne industrije na projektu BACAR i Ana Ercegović  –  savjetnica na projektu BACAR.

Preduzetnici su izrazili svoje mišljenje da se kroz klaster mogu odvijati strateške aktivnosti koje se tiču podizanja kapaciteta i znanja članica klastera, kroz specifične vidove edukacije i mapiranje grada što će omoguciti prepoznatljivost i bolju dostupnost specifičnog preduzetničkog i umjetničkog sadržaja članica klastera, definisanje atraktivnog programskog sadržaja čiji će fokus biti i period nakon turisticke sezone i kako omogućiti aktivan zivot u periodu od oktobra do aprila, uspostavljanje specifičnog Brenda koji će promovisati grad ali i poslovanje članica klastera, kreiranje specifične promotivne kampanje uključujuci i web platforme,  koje će biti prihvatljive i za partnere na nivou makroregiona.

Na tim osnovama vođena je i diskusija o formulisanju vizije razvoja Klastera kreativnih industrija Kotor u narednih 5 do 10 godina, kao i o strateškim ciljevima koje treba formulisati koji bi bili u funkciji ostvarivanja dugoročne vizije. Krajem avgusta ce se odrzati sledeći sastanak na kojem će se formulisati vizija i strateški ciljevi razvoja Klastera kreativnih industrija, a koji će biti i osnov za formulisanje akcionog plana za osnivanje i operacionalizaciju Klastera kreativnih industrija do kraja ove i tokom iduće godine.

Takodje, najavljena je i studijska posjeta Klastera kreativnih industrija Kotor, uključujuci i predstavnike klastera iz BIH i Hrvatske Srbiji početkom novembra, kada će se učesnici upoznati sa praksom klastera koji uspješno posluju u Srbiji kao sto su Klaster modne industrije Srbije , Klaster filmske industrije, ICT hub Beograd i Klaster ICT Vojvodina.