Prvi sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ – BACAR

Prvi sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ – BACAR održan je u Kotoru 24. i 25.08.2017. godine.

Partneri projekta čiji je opšti cilj „jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u sledećim oblastima: kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja” su: Opština Kotor kao vodeći partner, Privredna komora Crne Gore, Javna institucija RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga, Ministarstvo gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Privredna komora Republike Srpske-Područna privredna komora Trebinje.

Projektni partneri su ovom prilikom izvijestili o urađenim projektnim aktivnostima u prvom tromjesečju implementacije projekta. Razmatrana je metodologija rada na uspostavljanju klastera, analiziran i usvojen plan aktivnosti za sledećih 6 mjeseci, predstavljen i usvojen Plan vidljivosti i komunikacije.

Drugog dana sastanka u sali za sastanke Opštine Kotor održana je konferencija za medije povodom početka sprovođenja projekta.

Predstavnicima medija obratili su se potpredsjednik Opštine Kotor Branko Nedović, projektni menadžer Filijale Zajedničkog sekretarijata u Herceg Novom INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 Dragan Đurišić, koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Opštine Kotor i projekt menadžer u projektu BACAR Jelena Stjepčević, predstavnik Javne institucije RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga Srećko Radnić i predstavnik Ministarstva gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Maid Ljubović.

Predviđa se da tokom sprovođenja projekta ‘BACAR’ klasteri i njihova prekogranična mreža postanu aktivni članovi EEN mreže. Klasterizacija MSP i umrežavanje na regionalnom nivou poboljšaće konkurenciju na osnovu lokalnih potencijala i olakšaće vezu sa međunarodnim tržištem.

Pored toga, grupisanje ili klasterizacija malih i srednjih preduzeća povećaće pregovaračku snagu sa državnim organima, finansijskim institucijama i horizontalno prema kupcima njihovih proizvoda ili usluga.

Aktivnosti projekta BACAR predviđaju i ulaganje u adaptaciju i opremanje institucija za podršku-opremanje novih centara za podršku klasterizacije u Kotoru, Splitu i Mostaru i opremanje novih kancelarija za podršku klasterizacije u Podgorici i Trebinju kao i Srednje tekstilne i poljoprivredne škole i Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru gdje će savjetnici i eksperti pružati podršku u oblastima liderstva najboljih praksi, istraživanja, treninga za oblast fokusa klasterskog koncepta.

Projekat se sprovodi u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 i prioritetne osi ‘Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskoj oblasti’.  Predstavlja jedan od 20 odabranih projekata u okviru prvog poziva. Ukupan budzet projekta je 1.019.844 Eura uz kofinansiranje od strane Evropske Unije od 85 posto, od čega je alokacija budžeta po državama: Crna Gora 30 posto, Hrvatska 34 posto i Bosna i Hercegovina 36 posto.

 Trajanje projekta je 27 mjeseci (jun 2017 – avgust 2019).

Dokumenta sa sastanka:

AGENDA 

PREZENTACIJA

Share This Post!

Subscribe to Our Newsletter

Be informed about all project activities and events